Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) "225" Криворізької міської ради

  

Правила прийому

Зарахування в ЗДО №225

   

     1. Биректор самостійно зараховує дітей в ЗДО№225 у чіткій послідовності із записами в Журналі обліку дітей, які потребують влаштування в заклад при попередній видачі направлень на проходження медичних оглядів.

 

     2. Групи в закладі комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ЗДО.

 

      3. Прийом здійснюється на підставі:

   - письмової заяви батьків(законних представників);

   - при наявності медичної картки дитини;

   - копії свідоцтва про народження дитини;

   - довідки лікаря про епідеміологічне оточення.

 

    4. Заяви батьків реєструються в Журналі реєстрації звернень, пропозицій, скарг громадян, заяв про надання місць дітям у дошкільному навчальному закладі відповідно до Закону України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996р. №393/96-ВР та Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади 1 місцевого самоврядування, обєднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" від 14квітня 1997р. №348(зі змінами і доповненнями).

 

     5. Дані про дитину реєструються в Журналі прибуття(вибуття) дітей в ЗДО, у якому щорічно станом на 1 вересня фіксуються дані про рух вихованців протягом року.

 

   6. Станом на 1 вересня кожного року видається наказ про зарахування дітей в ЗДО №225 по групах. При вступі дитини в ДНЗ протягом року видається наказ про її зарахування до спискового складу ЗДО №225.

 

  7. При прийомі дитини в заклад батьків(законних представників) ознайомлюють з Статутом ЗДО та іншими докуметнами, які регламентують діяльність закладу та беруть згоду на обробку персональних даних.